Hyvä yläkoulun terveydenhoitaja/terveystiedon opettaja,

Väestöliitto toteuttaa nyt viidettä kertaa yläkouluille suunnatun seksuaalivalistuskampanjan Kumita – kun on sen aika. Rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö. Vuoden 2018 kampanjan viesti on: ”Tiedäthän miten tärkeä olet?”

Kampanjassa pureudutaan kondomiin ja sen käyttöön liittyviin myytteihin, ennakkoluuloihin ja virheellisiin tietoihin. Kampanjassa kirkastetaan mielikuvaa kondomista tärkeänä luottotavarana, joka kulkee aina mukana ja jota käytetään sitten, kun on sen aika. Kampanja esittelee myös muita nuoria kiinnostavia seksuaaliterveysteemoja ja antaa itsestä huolehtimista vahvistavaa tietoa ja asennekasvatusta mm. nettisivuilla ja Instagramissa.

Kampanjaan kuuluvat yläkouluihin lähetettävät kondomit ja kampanjajulisteet. Nämä postitetaan kouluihin elokuussa 2018. Kondomit on tarkoitettu jaettavaksi kahdeksasluokkalaisille heidän kouluterveydenhuoltoon kuuluvassa laajassa terveystarkastuksessa, jos nuori itse niin haluaa. Kondomit voi jakaa myös muussa sopivassa tilanteessa, kunhan hetki sisältää myös kondomineuvonnan. Lisätietoa ja tukea vastaanoton tai oppitunnin neuvontatilanteeseen löytyy kampanjan nettisivuilta. Koulun sisäisestä työnjaosta ja tiedonkulusta on hyvä sopia esimerkiksi terveydenhoitajan ja terveystiedon opettajan kesken.

Ilmoitatteko ystävällisesti arvion siitä, montako kahdeksasluokkalaista koulussanne on ensi syksynä. Näin lähetämme teille oikean määrän kondomeja. Ilmoitus tulee tehdä 7.5.2018 mennessä nettilomakkeella:
http://bit.ly/KumitaTilaus2018  tai sähköpostitse: kumita@vaestoliitto.fi.

Lisätietoa kampanjasta löydät verkkosivuiltamme: www.kumita.fi tai sähköpostitse: kumita@vaestoliitto.fi. Vastaamme mielellämme tiedusteluihin.

Rekisteri- ja tietosuojalomakkeet:

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 20.3.2018
1a
Rekisterinpitäjä: Nimi: Väestöliitto ry
Osoite: Kalevankatu 16, 00100 Helsinki (PL 849, 00101 Helsinki)
2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Arto Nikkarinen
Osoite: Väestöliitto ry, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot: +358 50 511 3580, arto.nikkarinen@vaestoliitto.fi
3
Rekisterin nimi: Kumita-kampanjan tilauslista
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Väestöliitto ry:n Kumita-kampanjan tilauslistan ylläpitäminen. Kumita-kampanjassa lähetetään vuosittain kaikkiin Suomen yläkoululuihin kondomit kaikille 8-luokkalaisille.
5
Rekisterin tietosisältö:
Koulun nimi
Koulun postiosoite
Tilaajan nimi
Tilaajan sähköpostiosoite
Tilattavien kondomien määrä
6
Säännönmukaiset tietolähteet:
Webropol-kysely (http://bit.ly/KumitaTilaus2018)
sähköposti (kumita@vaestoliitto.fi)
oma suostumus
7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta.
8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä.
9
Rekisterin suojauksen periaatteet:
A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedostoa käsittelevät ainoastaan asianosaiset ry:n sisällä.

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä
20.3.2018
1a
Rekisterinpitäjä:
Nimi: Väestöliitto ry
Osoite: Kalevankatu 16, 00100 Helsinki (PL 849 00101 Helsinki)
2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Nimi: Arto Nikkarinen
Osoite: Väestöliitto ry, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki (PL 849, 00101 Helsinki)
Muut yhteystiedot: +358 50 511 3580, arto.nikkarinen@vaestoliitto.fi
3
Rekisterin nimi: Kumita-kampanjan tilauslista
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Väestöliitto ry:n Kumita-kampanjan tilauslistan ylläpitäminen. Kumita-kampanjassa lähetetään vuosittain kaikkiin Suomen yläkoululuihin kondomit kaikille 8-luokkalaisille.
5
Rekisterin tietosisältö:
Koulun nimi
Koulun postiosoite
Tilaajan nimi
Tilaajan sähköpostiosoite
Tilattavien kondomien määrä
6
Säännönmukaiset tietolähteet:
Webropol-kysely (http://bit.ly/KumitaTilaus2018)
sähköposti (kumita@vaestoliitto.fi)
oma suostumus.
7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta.
8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä.
9
Rekisterin suojauksen periaatteet:
A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedostoa käsittelevät ainoastaan asianosaiset ry:n sisällä.
10
Tarkastusoikeus:
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Pyynnön voi lähettää osoitteeseen kumita@vaestoliitto.f.i
11
Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyynnön voi lähettää osoitteeseen kumita@vaestoliitto.f.i
12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteriöidyille lähetetään kampanjan uutiskirje 2 x vuodessa.