Kumita-paketin voi tilata jokaisen Suomen yläkoulun terveydenhoitaja tai terveystiedon opettaja (vain yksi tilaus/koulu). Ilmoitatteko ystävällisesti syksyllä 2020 koulussanne olevien kahdeksasluokkalaisten määrän 31.5.2020 mennessä nettilomakkeella tai sähköpostitse kumita@vaestoliitto.fi.

Kumita-pakettiin kuuluvat yläkouluihin lähetettävät kondomit, kampanjajulisteet ja infokortit. Nämä postitetaan kouluihin elokuussa 2020. Kondomit on tarkoitettu jaettavaksi kahdeksasluokkalaisille heidän kouluterveydenhuoltoon kuuluvassa laajassa terveystarkastuksessa. Kondomit voi jakaa myös muussa sopivassa tilanteessa, kunhan hetki sisältää myös kondomineuvonnan. Kondomin vastaanottaminen on nuorelle vapaaehtoista. Koulun sisäisestä työnjaosta ja tiedonkulusta on hyvä sopia terveydenhoitajan ja terveystiedon opettajan kesken. Kumita-paketteihin lisätään myös tänä vuonna opettajille opetuskäyttöön tarkoitettu pieni määrä kondomeja. Näin pyritään turvaamaan jokaisen oppilaan oma kondomi.

Kampanjan tavoitteena on edistää nuorten kondomin käyttöä ja seksuaaliterveyttä sekä jakaa tietoa nuorille, vanhemmille ja ammattilaisille. Kampanjassa pureudutaan kondomiin ja sen käyttöön liittyviin myytteihin, ennakkoluuloihin ja virheellisiin tietoihin. Kampanjassa kirkastetaan mielikuvaa kondomista tärkeänä luottotavarana, joka kulkee aina mukana ja jota käytetään sitten, kun on sen aika.

Kampanja lanseerataan Maailman seksuaaliterveyspäivänä 4.9.2020. Lisätietoa lähempänä tapatumaa Kumitan Facebookissa ja uutiskirjeessä.

Rekisteri- ja tietosuojalomakkeet:

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 20.3.2018
1a
Rekisterinpitäjä: Nimi: Väestöliitto ry
Osoite: Kalevankatu 16, 00100 Helsinki (PL 849, 00101 Helsinki)
2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Arto Nikkarinen
Osoite: Väestöliitto ry, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot: +358 50 511 3580, arto.nikkarinen@vaestoliitto.fi
3
Rekisterin nimi: Kumita-kampanjan tilauslista
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Väestöliitto ry:n Kumita-kampanjan tilauslistan ylläpitäminen. Kumita-kampanjassa lähetetään vuosittain kaikkiin Suomen yläkoululuihin kondomit kaikille 8-luokkalaisille.
5
Rekisterin tietosisältö:
Koulun nimi
Koulun postiosoite
Tilaajan nimi
Tilaajan sähköpostiosoite
Tilattavien kondomien määrä
6
Säännönmukaiset tietolähteet:
Webropol-kysely (bit.ly/KUMITATILAUS2020)
sähköposti (kumita@vaestoliitto.fi)
oma suostumus
7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta.
8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä.
9
Rekisterin suojauksen periaatteet:
A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedostoa käsittelevät ainoastaan asianosaiset ry:n sisällä.

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä
20.3.2018
1a
Rekisterinpitäjä:
Nimi: Väestöliitto ry
Osoite: Kalevankatu 16, 00100 Helsinki (PL 849 00101 Helsinki)
2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Nimi: Arto Nikkarinen
Osoite: Väestöliitto ry, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki (PL 849, 00101 Helsinki)
Muut yhteystiedot: +358 50 511 3580, arto.nikkarinen@vaestoliitto.fi
3
Rekisterin nimi: Kumita-kampanjan tilauslista
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Väestöliitto ry:n Kumita-kampanjan tilauslistan ylläpitäminen. Kumita-kampanjassa lähetetään vuosittain kaikkiin Suomen yläkoululuihin kondomit kaikille 8-luokkalaisille.
5
Rekisterin tietosisältö:
Koulun nimi
Koulun postiosoite
Tilaajan nimi
Tilaajan sähköpostiosoite
Tilattavien kondomien määrä
6
Säännönmukaiset tietolähteet:
Webropol-kysely (bit.ly/KUMITATILAUS2020)
sähköposti (kumita@vaestoliitto.fi)
oma suostumus.
7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta.
8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä.
9
Rekisterin suojauksen periaatteet:
A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedostoa käsittelevät ainoastaan asianosaiset ry:n sisällä.
10
Tarkastusoikeus:
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Pyynnön voi lähettää osoitteeseen kumita@vaestoliitto.f.i
11
Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyynnön voi lähettää osoitteeseen kumita@vaestoliitto.f.i
12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteriöidyille lähetetään kampanjan uutiskirje 2 x vuodessa.