Kumita-paketin tilaaminen

Hyvä yläkoulun terveydenhoitaja/terveystiedon opettaja,

Väestöliitto toteuttaa nyt neljättä kertaa yläkouluille suunnatun seksuaalivalistuskampanjan Kumita – kun on sen aika. Rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö. Vuoden 2017 kampanjan viesti on: ”Tiedäthän miten tärkeä olet?”

Kampanjassa pureudutaan kondomiin ja sen käyttöön liittyviin myytteihin, ennakkoluuloihin ja virheellisiin tietoihin. Kampanjassa kirkastetaan mielikuvaa kondomista tärkeänä luottotavarana, joka kulkee aina mukana ja jota käytetään sitten, kun on sen aika. Kampanja esittelee myös muita nuoria kiinnostavia seksuaaliterveysteemoja ja antaa itsestä huolehtimista vahvistavaa tietoa ja asennekasvatusta mm. nettisivuilla ja Instagramissa.

Kampanjaan kuuluvat yläkouluihin lähetettävät kondomit ja kampanjajulisteet. Nämä postitetaan kouluihin elokuussa 2017. Kondomit on tarkoitettu jaettavaksi kahdeksasluokkalaisille heidän kouluterveydenhuoltoon kuuluvassa laajassa terveystarkastuksessa, jos nuori itse niin haluaa. Kondomit voi jakaa myös muussa sopivassa tilanteessa, kunhan hetki sisältää myös kondomineuvonnan. Lisätietoa ja tukea vastaanoton tai oppitunnin neuvontatilanteeseen löytyy kampanjan nettisivuilta. Koulun sisäisestä työnjaosta ja tiedonkulusta on hyvä sopia esimerkiksi terveydenhoitajan ja terveystiedon opettajan kesken.

Ilmoitatteko ystävällisesti arvion siitä, montako kahdeksasluokkalaista koulussanne on ensi syksynä. Näin lähetämme teille oikean määrän kondomeja. Ilmoitus tulee tehdä 12.5.2017 mennessä nettilomakkeella: http://bit.ly/Kumitatilaus tai sähköpostitse: kumita@vaestoliitto.fi.

Lisätietoa kampanjasta löydät verkkosivuiltamme: www.kumita.fi tai sähköpostitse: kumita@vaestoliitto.fi. Vastaamme mielellämme tiedusteluihin.