Hjälp till föräldrar

  • Service och tjänster på Väestöliittos center för föräldraskap
  • urpot.fi – en stödtjänst för föräldrarna till tonåringar
  • Kommunernas familjerådgivningar och barnskyddet (se kontakinformation på din hemkommuns nätsidor)