Hjälp var?

Hjälp var?

  •  Väestöliittos nätservice för unga: vaestoliitto.fi/nuoret
  • du kan fråga din skolhälsovårdare och skolläkare om råd i allt gällande hälsa, sexualitet och prevention
  • du kan boka tid hos läkare på din hälsovårdscentral för att diskutera vad som helst angående din hälsa
  • du kan testa dig för konssjukdomar på din hälsovårdscentral, på polikliniker för könssjukdomar (i storstäderna) och på privata läkarstationer