Hjälp var?

  • Väestöliittos nätservice för unga: vaestoliitto.fi/nuoret
  • Du kan fråga din skolhälsovårdare och skolläkare om råd i allt gällande hälsa, sexualitet och prevention.
  • Du kan boka tid hos läkare på din hälsovårdscentral för att diskutera vad som helst angående din hälsa.
  • Du kan testa dig för konssjukdomar på din hälsovårdscentral, på polikliniker för könssjukdomar (i storstäderna) och på privata läkarstationer.