Kumita – kun on sen aika

Kumita on yläkouluille suunnattu seksuaalikasvatuskampanja. Kampanjassa pureudutaan kondomiin ja sen käyttöön liittyviin myytteihin, ennakkoluuloihin ja virheellisiin tietoihin. Kampanjassa kirkastetaan mielikuvaa kondomista tärkeänä luottotavarana, joka kulkee aina mukana ja jota käytetään sitten, kun on sen aika. Kampanja painottaa sitä, että kondomin käyttöä kannattaa harjoitella, vaikka ensimmäiseen seksikertaan toisen kanssa olisi vielä pitkä aika.

Asiallisen tiedon saaminen parantaa nuoren kykyä pitää itsestään huolta ja välttää riskeihin joutumista. Seksuaalisuudesta, seksistä tai ehkäisystä puhuminen ei altista riskikäyttäytymiselle eikä ole kimmoke aikaisemmin aloitettaviin seksikokemuksiin, vaan päinvastoin.

Kondomi kaikille 8.-luokkalaisille

Kumita-kampanjaan kuuluvat yläkouluihin lähetettävät kondomit ja kampanjajulisteet. Nämä postitetaan kouluihin elokuussa. Kondomit on tarkoitettu jaettavaksi kahdeksasluokkalaisille kouluterveydenhuollon laajassa terveystarkastuksessa tai terveystiedon oppitunnilla. Nuorella on myös oikeus kieltäytyä kondomista.

Mitä kampanjan sloganit tarkoittavat?

Sloganilla ”Tiedäthän miten tärkeä olet?” halutaan herättää nuorta ajattelemaan omaa ja oman kehon arvoa ja sen suojelemisen tärkeyttä.

”Kumita. Kun on sen aika.” puolestaan kannustaa käyttämään kondomia – eli kumittamaan sitten, kun on seksin aika. Tunnuksen loppuosa sisältää myös lempeän viittauksen siihen, että kukin tulee kondominkäyttöikään omassa tahdissaan, eikä oikeaa ikää voida määritellä.

”Luottokamasi. Aina mukana.” -sloganilla halutaan vahvistaa mielikuvaa, jossa kondomi on yksi tärkeistä mukana kannettavista tavaroista. Slogan rinnastaa kondomin kännykkään, avaimiin tai muuhun tarpeelliseen – kaikilla tavaroilla on oma tärkeä tehtävänsä. Kampanja muistuttaa, että kondomi on syytä pitää mukana ja siihen voi suhtautua kuin mihin tahansa muuhunkin arkiseen esineeseen. Jos suhtautuminen kondomiin arkipäiväistyy, on sen hankkiminen ja siitä keskustelu helpompaa.

Miten Kumita toimii?

Kumita madaltaa erilaisia esteitä kondomin hankinnalle ja käytölle. Esteitä voivat olla esimerkiksi rahan puute, negatiivinen asenne kondomin käyttöä kohtaan, väärät tiedot ja rohkeuden puute ostaa kumeja. Kumita helpottaa tutustumista kondomiin ja tekee sen hankinnasta ja käytöstä osan normaalia itsestä huolehtimista. Kampanja kunnioittaa nuorten eritahtista kehittymistä ja antaa jokaiselle oman kasvurauhan.

Seksiin liittyvät asiat kiinnostavat useimpia nuoria jo paljon ennen ensimmäisiä omia seksikokemuksia. On tärkeää, että nuori saa tietoa turvallisella tavalla, asiantuntijoiden tuottamana. Osa Kumitan materiaaleista on humoristisia, sillä huumori helpottaa uusien, ehkä jännittävienkin asioiden lähestymistä.

Kampanja esittelee myös muita nuoria kiinnostavia seksuaaliterveysteemoja ja antaa itsestä huolehtimista vahvistavaa tietoa ja asennekasvatusta mm. nettisivuilla ja Väestöliiton sosiaalisen median kanavissa. Tutustu upeisiin TikTok-sisältöihimme täältä!

Kumitan tausta

Kampanjan toteuttaa Väestöliitto ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Kumita-kampanja alkoi vuonna 2014, ja vuonna 2023 käynnistyi kymmenes Kumita-vuosi.

Kumitan takana ovat Väestöliiton nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin asiantuntijat. Kumitan sisällöt perustuvat monivuotiseen kokemukseen nuorten kanssa ja tutkimustietoon. Kampanjan taustana ovat WHO:n seksuaalikasvatuksen yhteiseurooppalaiset suositukset, tietämys nuoruusikäisen seksuaalisesta kehityksestä ja nuorten seksuaalioikeudet.