Mikä auttaa nuorta onnistumaan ehkäisyn käytössä?

Print

Tieto

Oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Ehkäisystä pitää saada tietoa jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä seksikertoja toisen ihmisen kanssa. Tiedon pitää tulla muodossa, joka on helppo vastaanottaa. Tietoa tarvitaan paitsi tautien tarttumisesta ja raskauden alkamisesta, myös laajemmin itsestä huolenpidon tärkeydestä, omien rajojen suojelemisesta ja tunteiden kuuntelun tärkeydestä.

Taito

Pelkkä tieto ei riitä, vaan tarvitaan myös harjoittelua. Kukaan ei opi uimaankaan kuvista katsomalla. Kondomin käyttöä pitää treenata etukäteen, jotta taito on hallussa, kun sitä todella tarvitaan. Kondomeihin tutustumiseen pitää tarjota tilaisuuksia jakamalla kondomeita koulussa ja laittamalla niitä nuoren saataville myös kotona.

Motivaatio

Halu käyttää ehkäisyä saa kasvuvauhtia hyvästä itsetunnosta. Kun on ymmärrys oman kehon arvokkuudesta ja kunnioitus myös toista ihmistä kohtaan, on hyvä pohja myös ehkäisyyn liittyvien tietoja ja taitojen haltuunotolle omassa elämässä. Itsetunto kasvaa sosiaalisissa suhteissa koko elämän ajan. Kaikki aikuiset voivat esikuvallaan olla nuoren innoittajia ja hyvään kasvuun tukijoita.

Saavutettavuus

Suomessa ehkäisy on tavallisimmin maksullista ja kustannukset voivat olla nuoren kukkarolle liikaa. Kuntien tulisi tarjota ehkäisyvälineitä maksutta nuorille. Jos ehkäisypalveluita tarvitaan, täytyy niihin päästä sujuvasti turhia jonottelematta tai byrokratian kiemuroissa pyörimättä.

Sopivuus

Ehkäisymenetelmiä on monia. Eri ihmisille ja eri elämäntilanteisiin tarvitaan erilaisia menetelmiä. Kondomi on helpon saatavuutensa, kaksoisvaikutuksensa ja hormonittomuutensa vuoksi monen ikäisten valinta. Erityisen sopiva se on nuorille elämänvaiheessa, jossa pitkäaikaista elämänkumppania vasta ollaan hakemassa ja tarvitaan hyvää suojaa seksitauteja vastaan. Nuoret arvostavat kondomin helppoa saatavuutta ja kohtuullista hintaa.

Ilmapiiri

Yhteisöissä ja yhteiskunnissa, joissa nuorten seksuaalisuus hyväksytään ja joiden ilmapiiri on avoin ja suvaitseva, on vähemmän seksuaalisuuteen liittyvää riskikäyttäytymistä, vähemmän seksitauteja ja teiniraskauksia.