Oikea tieto oikeaan aikaan

Ehkäisystä pitää saada tietoa jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä seksikertoja. Tiedon pitää olla nuorelle helposti vastaanotettavassa muodossa. Sitä tarvitaan tautien tarttumisesta, raskauden alkamisesta, itsestä välittämisestä ja huolenpidon tärkeydestä, omien rajojen suojelemisesta ja tunteiden kuuntelun tärkeydestä.

Katso esimerkkivideot siitä, miten

  • terveydenhoitaja voi ottaa seksin ja ehkäisyn puheeksi nuoren kanssa vastaanotolla
  • miten terveystiedon opettaja voi puhua seksistä ja ehkäisystä sekä näyttää luokassa, miten kondomia käytetään

Mahdollisuus harjoitella

Pelkkä tieto ei riitä, vaan tarvitaan myös harjoittelua. Harva oppii uimaan kuvista katsomalla. Kondomin käyttöä pitää treenata etukäteen, jotta taito on hallussa, kun kondomia tarvitaan. Kondomeihin tutustumiseen pitää tarjota tilaisuuksia jakamalla kondomeita koulussa opetuksen ja henkilökohtaisen neuvonnan ohessa. Kondomien saatavuutta täytyy helpottaa ja niiden käytön harjoitteluun on annettava mahdollisuuksia.

Motivaatio itsestä huolehtimiseen

Halu itsensä arvostamiseen, suojeluun ja ehkäisyn käyttöön saavat kasvuvauhtia hyvästä itsetunnosta. Ymmärrys oman kehon arvokkuudesta ja kunnioitus toista ihmistä kohtaan on hyvä pohja myös ehkäisyyn liittyvien tietojen ja taitojen haltuunotolle omassa elämässä. Itsetunto kasvaa sosiaalisissa suhteissa koko elämän ajan. Kaikki aikuiset voivat esikuvallaan olla nuoren innoittajia ja hyvään kasvuun tukijoita.

Saavutettavuus

Suomessa ehkäisy on tavallisimmin maksullista ja kustannukset voivat olla nuorelle liikaa. Kuntien tulisi tarjota ehkäisyvälineitä maksutta nuorille. Ehkäisypalveluihin pitää päästä sujuvasti ilman jonoja tai muita esteitä. Kondomin hankkimisen täytyy olla nuorelle helppoa ja halpaa ja kynnyksen matala.

Sopivuus

Ehkäisymenetelmiä on monia. Eri ihmisille ja eri elämäntilanteisiin tarvitaan erilaisia menetelmiä. Kondomi on helpon saatavuutensa, kaksoisvaikutuksensa ja hormonittomuutensa vuoksi monen valinta. Erityisen sopiva se on nuorille elämänvaiheessa, jossa pitkäaikaista elämänkumppania vasta ollaan hakemassa ja tarvitaan hyvää suojaa seksitauteja vastaan. Kondomeja on useita erilaisia ja jokaiselle löytyy sopiva.

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri

Avoimen ilmapiirin yhteisöissä ja yhteiskunnissa, joissa nuoren seksuaalisuus hyväksytään, on vähemmän seksuaalisuuteen liittyvää riskikäyttäytymistä, vähemmän seksitauteja ja vähemmän teiniraskauksia. Tämä on tutkittua tietoa!

Lue myös: Miksi nuori ei käytä kondomia tai muuta ehkäisyä?