Miksi nuori ei käytä kondomia tai muuta ehkäisyä?

Tiedolliset puutteet

Nuoren tiedot siitä, miten seksitaudit tarttuvat ja kuinka tullaan raskaaksi, voivat olla hajanaiset. Esimerkiksi tieto seksitautien tarttumisesta suuseksissä puuttuu osalta. Vaikka tiedon olisi kuullutkin, ei se välttämättä tule asenteen tai toiminnan tasolla aktiiviseksi.

Luotetaan tuuriin

Osalla nuorista on usko ikuisen hyvän onnen jatkumiseen; jos tautia ei ole saanut ennenkään, ei sitä saa nytkään. Sama uskomus koskee osalla myös raskautta. Hyvä onni ei voi kantaa loputtomiin.

Seksin ennakoimattomuus

Jos nuorella on seksiä vain satunnaisesti, voi se tarkoittaa sitä, ettei ehkäisyä ole varattu valmiiksi, esimerkiksi kondomeita ostettu etukäteen.

Kommunikaatio-ongelmat

Ehkäisystä keskusteleminen voi jäädä väliin kommunikaatio-ongelmien takia. Mitä tuoreempi suhde, sitä hankalampana osa kokee ehkäisystä puhumisen. Osa nuorista kokee vaikeana ehkäisyn käytön ehdottamisen, sillä sen pelätään pilaavan tunnelman tai vaikuttavan epäluottamuslauseelta kumppania kohtaan.

Kondomin käyttö

Kondomin käyttö vaatii harjoittelua. Asettamiseen, paikallapysymiseen ja poistamiseen liittyvät pienet tekniset asiat tulisi opetella mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen ennen seksiä toisen ihmisen kanssa.

Kondomin koettu haitta

Kondomin koetusta haitasta puhutaan paljon ja olisi tärkeää tarjota tälle puheelle vastamyrkkyä. Kondomin asettamisen liittyvä hetkellinen erektion heikentyminen pitää normalisoida. Samoin liukuvoiteen käytön tärkeydestä on hyvä kertoa. Kondomeja on erikokoisia ja – mallisia, joista sopiva löytyy kokeilemalla. Seksiin nautinnollisuutta tuo usein myös se, että tietää olevansa kumppanin kanssa suojassa seksitaudeilta ja tarvittaessa raskaudelta.

Seksiä päihtyneenä

Päihtyneisyys laskee riskinottokynnystä, vaikeuttaa kommunikointia ja ylipäätään heikentää ehkäisyn mieleen tulemista. Päihtyneisyys seksin aikana on tavallista jo yläkouluikäisten keskuudessa.

Kondomin hankintaongelmat

Kondomin hankinnan esteeksi voivat tulla hinta, häveliäisyys ja pienillä paikkakunnilla kohtuuttoman huomion saaminen ostotapahtuman yhteydessä. Jos kondomeita ei ole hankittu etukäteen, voi intiimeissä tunnelmissa tuntua lyhytkin matka kauppaan kohtuuttomalta. Siksi kondomeja pitäisi olla valmiina ja aina mukana osana muita luottokamoja.

Palvelujen heikko saatavuus

Hormonaalisen ehkäisyn hankinnan kynnykseksi voi muodostua vaikeasti saavutettavat palvelut, kuten pitkät jonot ehkäisyneuvolaan. Myös lääkäripelkoisuus, pienen paikkakunnan leimautumispelko, kesäsulut jne. voivat osaltaan viivästyttää palveluihin hakeutumista.

Ehkäisyn hinta

Sekä kondomi, että hormonaalinen ehkäisy voivat olla nuoren kukkarolle liian kalliit.

Masentuneisuus

Masentuneiden henkilöiden tiedetään herkemmin laiminlyövän ehkäisynkäytön. Se voi johtua vaikeudesta kommunikoida, alentuneesta kyvystä arvioida riskejä, itsetunnon laskusta ja vastuun ulkoistamisesta toiselle osapuolelle.

Varhaiset traumat

Myös lapsuudessa tai nuoruudessa erilaisen väkivallan, kaltoinkohtelun tai laiminlyönnin uhriksi joutuneen voi olla muita vaikeampaa huolehtia ehkäisystä. Se voi johtua masennuksen, alhaisen itsetunnon ja vääristyneen riskinarviointikyvyn seuraamuksista.