Alla on lueteltu muutamia yleisimpiä syitä kondomin käytön esteille. Näistä on syytä puhua myös esimerkiksi koulun opetuksessa tai kahdenkeskisessä keskustelussa nuoren kanssa. Näiden seikkojen esiin nostaminen jo ennakkoon madaltaa kondominkäytön kynnystä eli edistää nuoren hyvinvointia ja terveyttä.

Tiedolliset puutteet

Nuoren tiedot seksitautien tarttumisesta ja raskaaksi tulemisesta voivat olla hajanaiset. Kaikki eivät esimerkiksi tiedä seksitautien tarttumisesta suuseksissä. Vaikka tietoa olisikin, se ei välttämättä näy nuoren asenteessa tai toiminnassa. Auta siis nuorta hankkimaan oikeaa ja hyvää tietoa.

Luotetaan tuuriin

Osalla nuorista on usko ikuisen hyvän onnen jatkumiseen: jos tautia ei ole saanut ennenkään, ei sitä saa nytkään. Sama uskomus koskee osalla myös raskautta. Hyvä onni ei voi kantaa loputtomiin. Keskustele siis siitä, että kondomia on käytettävä jokaisessa seksikontaktissa, jotta vältytään riskeiltä. Palauta nuori realiteetteihin.

Seksin ennakoimattomuus

Jos nuorella on seksiä vain satunnaisesti, voi olla, ettei ehkäisyä ole varattu valmiiksi. Esimerkiksi kondomeita ei ole ostettu etukäteen. Opasta nuorta hankkimaan kondomeja varalle mahdollisia tulevia seksitilanteita ajatellen. Kerro mistä ja miten niitä saa.

Kommunikaatio-ongelmat

Ehkäisystä keskusteleminen kumppanin kanssa voi jäädä väliin myös kommunikaatio-ongelmien takia. Mitä tuoreempi suhde, sitä hankalampana osa kokee ehkäisystä puhumisen. Osa nuorista kokee vaikeana ehkäisyn käytön ehdottamisen, sillä sen pelätään pilaavan tunnelmaa tai vaikuttavan epäluottamuslauseelta kumppania kohtaan. Keskustele nuoren kanssa seurustelusta, seksistä ja ehkäisystä. Näytä esimerkkiä siitä, miten asioista voidaan puhua asiallisesti, ilman häpeää tai siihen liittyviä myyttejä.

Kondomin käyttö

Kondomin käyttöön ja säilyttämiseen voi liittyä ongelmia. Joko sitä ei osata asettaa oikein tai se voi rikkoutua. Kondomin käyttö vaatiikin harjoittelua. Asettamiseen, paikallapysymiseen ja poistamiseen liittyvät pienet tekniset asiat tulisi opetella mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen ennen seksiä toisen ihmisen kanssa.
Katso kondominkäyttöohjeet täältä.

Kondomin koettu haitta

Kondomin koetusta haitasta puhutaan paljon, ja olisi tärkeää tarjota oikeaa tietoa sen sijaan. Kondomin asettamisen liittyvä hetkellinen erektion heikentyminen on normaalia ja se menee yleensä ohi. Myös liukuvoiteen käytön tärkeydestä on hyvä kertoa.

Kondomeja on erikokoisia ja -mallisia, joista sopiva löytyy kokeilemalla. Seksiin nautinnollisuutta tuo usein myös se, että tietää olevansa kumppanin kanssa suojassa seksitaudeilta ja ei-toivotulta raskaudelta. Anna siis nuorelle hyvää ja oikeaa tietoa sekä mahdollisuuksia keskusteluun, myös haitoista. Seksi kondomin kanssa on nautinnollisempaa.

Seksiä päihtyneenä

Päihtyneisyys laskee riskinottokynnystä, vaikeuttaa kommunikointia ja ylipäätään heikentää ehkäisyn mieleen tulemista. Päihtyneisyys seksin aikana on tavallista jo yläkouluikäisten keskuudessa. Puhu siis päihteiden vaikutuksesta omaan riskinarviointikykyyn ja kondomin käyttöön.

Kondomin hankintaongelmat

Kondomin hankinnan esteeksi voivat tulla esimerkiksi hinta, häveliäisyys ja pienillä paikkakunnilla kohtuuttoman huomion saaminen ostotapahtuman yhteydessä. Jos kondomeita ei ole hankittu etukäteen, voi intiimeissä tunnelmissa tuntua lyhytkin matka kauppaan ylivoimaiselta. Siksi kondomeja pitäisi olla valmiina ja aina mukana osana muita luottokamoja. Hanki itsellesi kondomeja, jotta voit antaa niitä opetuksen tai neuvonnan yhteydessä nuorelle tai jos hän niitä erikseen pyytää. Kondomi ja hormonaalinen ehkäisy voivat olla nuorelle liian kalliita. Opasta ja auta kondomien hankinnassa.

Ehkäisyn hinta

Sekä kondomi että hormonaalinen ehkäisy voivat olla nuoren kukkarolle liian kalliita.

Masentuneisuus ja varhaiset traumat

Masentuneiden henkilöiden tiedetään herkemmin laiminlyövän itsestä huolehtimista ja myös ehkäisynkäyttöä. Se voi johtua kommunikoinnin vaikeudesta, alentuneesta kyvystä arvioida riskejä, itsetunnon laskusta ja vastuun ulkoistamisesta toiselle osapuolelle. Myös lapsuudessa tai nuoruudessa erilaisen väkivallan, kaltoinkohtelun tai laiminlyönnin uhriksi joutuneen voi olla muita vaikeampaa huolehtia ehkäisystä. Se voi liittyä masennuksen, alhaisen itsetunnon ja vääristyneen riskinarviointikyvyn seuraamuksiin. Ota siis erityisesti huomioon masentuneisuuden ja traumojen mahdollisuudet. Ohjaa nuori tarvittaessa eteenpäin asiallisen hoidon takaamiseksi.

Lue myös: Mikä auttaa nuorta onnistumaan ehkäisyn käytössä?