Bruksanvisning för kondom


Kumita-kampanjen

Väestöliitto har lanserat Kumita-kampanjen för att öka allmänt medvetande om sexualitet bland ungdomar i högskoleåldern. Kampanjen finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Ändamålet med kampanjen är berätta på ett positivt sätt om kondomen som preventivmedel.

Kumita ämnar sänka barriärerna kring anskaffning och användning av kondomer. Kampanjen är till för att förbättra kondomens image. Kumita avser att göra det lättare att bekanta sig med kondomen, att göra inköp och användning av kondomer till en normal del av att ta hand om sig själv. Kampanjen respekterar, att ungdomar utvecklas i sin egen takt, och den tränger sig inte in på det här. De flesta ungdomar är intresserade av saker gällande sex långt innan de har sin första sexuella upplevelse.

Vad betyder kampanjens slagord?

Med slagordet ”Din litade grundgrej – Alltid med i färden” vill vi stärka bilden, att kondomen är en av de viktigaste sakerna att ha med sig. Slagordet likställer kondomen med mobilen, nycklarna och annat nödvändigt – alla de här sakerna behövs i olika situationer. Kampanjen påminner, att man borde ha kondomen med sig och att den är som vilken som helst vardagsgrej. Om människor börjar förhålla sig mera avslappnat till kondomen, blir det också lättare att prata om och skaffa kondomer.

”Kumita – När tiden är inne” uppmuntrar användning av kondomen – dvs. ta till gummit, då tiden är inne. Slagordets slutdel hänvisar till att varje ungdom börjar använda kondomer i sin egen takt, det finns ingen fixerad ålder som alla ska nå för att kunna använda kondomer.

Var händer inom Kumita?

Här på Kumita händer och sker det hela tiden. Följ Kumita på Facebook och Instagram. Från hösten framåt får varje åttondeklassare sin egen Kumita-kondom från skolhälsovårdaren.

Information om kondomer till ungdomar
RUvanhemmille8
Hur talar man till sin tonåring om sex och prevention?

Kumita till experter