På hösten 2022 delas ut 76 000 kondomer till åttondeklassare genom Kumita-kampanjen. Ungdomarna tilldelas kondomer av skolhälsovårdare i samband med omfattande hälsokontroller. Varje kondompaket innehåller en kondom och grundinformation om kondomen och dess bruk. Meningen är att ungdomar ska få bekanta sig med kondomen och öva i lung och ro att använda den. Det ingår en viss värdighet i att få en kondom, då den delas ut personligen av hälsovårdaren.

Kumita-kampanjens kondomer tillhör alla ungdomar.

För att göra kondomgåvan lite mera speciell, lönar det sig för skolhälsovårdaren att ha rätt attityd inför utdelningen och ha ett par kvicka repliker till hands. Det lönar sig att satsa på snabbmötet med den unga; stämningen under den korta stunden kan påverka, med hurudan inställning den unga börjar bekanta sig med kondomen eller om han/hon överhuvudtaget vill ta emot den.

Handbök för lärare

Här kand du läsa Kumita -kampanjens handbök för yrkesutbildade i skolan som ansvarar för sexualundervisningen för unga.

Prata med den unga när du ger kondomen

  1. Kondomen kan behövas snart eller om några år. Det lönar sig att bekanta sig med den i lung och ro, även om man inte behöver den ånnu på flera år.
  2. Övning ger färdighet, också med användning av kondomen.
  3. Kondomen är ett utmärkt sätt att ta vara på sig själv och på sin partner.
  4. Kondomer tillhör både killar och tjejer.

Läs också:
Redskap som hjälper ungdomen att använda preventivmedel rätt
Varför använder den unga inte kondom eller andra preventivmedel?

Ladda ner kampanjbanners till din skolas nätsidor