Print

Information

Rätt information på rätt tid. Ungdomar bör informeras om preventivmedel i god tid innan de överhuvudtaget börjar ha sex. Informationen ska vara i sådan form, att den är lätt att motta. Den ska handla både om hur könssjukdomar smittas och om hur man blir gravid, samt mera omfattande om hur viktigt det är att ta hand om sig själv, uppehålla sina gränser och ta känslor i beaktande.

Färdighet

Enbart information räcker inte, utan det behövs också övning. Inte lär man sig simma heller bara genom att läsa om det. Den unga bör öva att använda kondomen i förväg, så att han/hon kan det då det verkligen behövs. För det här ändamålet borde kondomer delas ut på skolor och även has till handa hemma.

Motivation

En stark självkänsla stärker den ungas vilja att använda preventivmedel. Då den unga uppskattar sin egen kropp och respekterar andra, har han/hon en god bas för att öka sina kunskaper och färdigheter gällande prevention. En persons självkänsla utvecklas och växer i sociala förhållanden genom livet. Alla vuxna kan motivera och vara förebilder för den unga, samt stöda dennes utveckling.

Tillgänglighet

I Finland är preventivmedel vanligtvis kostnadsbelagda och den unga har inte alltid råd med dem. Kommunerna borde erbjuda preventivmedel gratis till ungdomar. Om det behövs preventionstjänster, borde dessa vara tillgängliga utan onödigt köande eller byråkratiskt krångel.

Rätt metod

Det finns många olika slags preventivmedel. Den lämpligaste metoden varierar beroende på person och livssituation. Tack vare att den är lättillgänglig, hormonfri och har en dubbla effekt, är kondomen det första valet för mänskor i alla åldrar. Den passar speciellt för ungdomar, som befinner sig i ett livsskede där man ännu letar efter en levnadspartner och behöver bra skydd mot könssjukdomar. Unga uppskattar kondomens lättillgänglighet och rimliga pris.

Atmosfär

I toleranta, öppna samfund och samhällen, som accepterar ungdomars sexualitet, förekommer det mindre riskfyllt sexuellt beteende, mindre könssjukdomar och mindre tonårsgraviditeter.

Läs också: Varför använder den unga inte kondom eller andra preventivmedel?