Informationsbrist

Den ungas information om hur könssjukdomar smittas och hur man blir gravid kan vara bristfällig. Till exempel fattas det information om hur könssjukdomar kan smittas via oralsex. Även om man hört informationen, tar man den kanske inte i beaktande i vardagslivet.

Man litar på turen

En del ungdomar litar på god tur; om man inte smittats förr, smittas man inte nu heller. Detsamma gäller graviditet. Men god tur räcker inte för evigt.

Oförutsägbart sex

Om den unga bara har sex slumpmässigt, kan det innebära, att prevention inte ordnats i förväg, till exempel kondomer har inte köpts på förhand.

Kommunikationsproblem

Kommunikationsproblem kan leda till att en diskussion om preventivmedel inte blir av. Ju nyare förhållandet är, desto pinsammare kan en pratstund om prevention verka för båda parterna. För en del unga är det svårt att föreslå användning av preventivmedel, eftersom de är rädda att det förstör stämningen eller låter som en misstroendeförklaring mot partnern.

Användning av kondomen

 Man behöver öva att använda kondomen. Det ingår några små tekniska detaljer i att sätta på kondomen, få den att hållas på plats och ta av den på rätt sätt; dehär sakerna borde man lära sig möjligen redan innan första gången man har sex med en annan person.

Upplevda nackdelar med användning av kondomen

 Det talas mycket om de upplevda nackdelarna i att använda kondomen och det vore viktigt att avvisa det här pratet. Den tillfälliga försvagningen av erektionen, vilket kan hända då man sätter på kondomen, måste normaliseras. Det är viktigt att berätta om användningen av glidmedel. Kondomer finns i olika storlekar och modeller – det gäller att pröva sig fram. Då båda parterna vet att de tillsammans är skyddade från könssjukdomar och även graviditet vid behov, blir också sexet ofta mera njutbart.

Sex då man är berusad

I ett berusat tillstånd tar man risker lättare, har svårigheter med att kommunicera och tänker i allmänhet mindre på behovet av prevention. Att ha sex då man är berusad är vanligt och förekommer redan bland tonåringar i högskoleåldern.

Problem med att skaffa kondomer

Pris, blygsamhet och onödig uppmärksamhet i samband med inköpet (speciellt på mindre orter) kan utgöra hinder för att man skaffar sig kondomer. Om kondomer inte finns till hands och stämningen blivit intim, kan även en kort tur till lokalhandeln verka orimlig. Därför borde kondomer alltid finnas till hands, tillsammans med andra litade grundgrejer.

Dålig tillgång till tjänster

Dålig tillgång till tjänster som till exempel långa köar till preventivrådgivning kan ha en negativ inverkan på ungdomars vilja att skaffa hormonbaserade preventivmedel. Även rädsla för läkare och för stigmatisering (speciellt på små orter), begränsade öppettider på somrarna etc. kan hindra ungdomar från att söka sig till de behöriga tjänsterna.

Pris på preventivmedel

Såväl kondomer som hormonbaserade preventivmedel kan vara för dyra för en ung person att skaffa på egen hand.

Nedstämdhet

Nedstämda personer försummar prevention lättare. Det kan bero på kommunikationssvårigheter, en minskad riskvärderingsförmåga och försämrad självkänsla, såväl som på att personen lägger ut ansvaret för saken på den andra parten.

Tidiga trauman

Om en person utsatts i barndomen eller ungdomen för våld eller misshandel, eller försummats på annat vis, kan personen ha svårigheter med att förse sig med prevention. Det här kan bero på följderna av depression, låg självkänsla och en förvriden riskvärderingsförmåga.

Läs också: Redskap som hjälper ungdomen att använda preventivmedel rätt