miten_ottaa_puheeksi2

Kunskap stärker den ungas förmåga att ha hand om sig själv

Många föräldrar upplever det besvärligt att tala om sexualitet och prevention. Det lönar sig att göra det ändå. Även om det skulle kännas pinsamt när föräldern talar om de här frågorna, är det till enorm nytta för barnet. Enligt undersökningar stärker saklig sexualfostran och korrekt information den ungas förmåga att ta hand om sig själv och att undvika risker. Att tala om sexualitet, sex och prevention utsätter inte den unga för riskbeteende och uppmuntrar inte heller till tidigare sexuella erfarenheter, tvärtom.

Acceptera att saker ändras

Ungdomar är varken barn eller vuxna. Det hör till ungdomsåren att ta distans från ens föräldrar, fördjupa vänskapsförhållanden och även utvecklas sexuellt i förberedelse för vuxenlivet. Den unga mänskan är intresserad av sex och så ska det ju vara.

Var känslig för förändringen

Var känslig för din tonårings utveckling, var närvarande i vardagen. Se till att det finns tid för er att prata om vad som helst i världen, men tål tystnad också. Om du håller ögon och öron öppna, så hålls du med i din tonårings utveckling och undviker överraskningar.

Anta varken det ena eller det andra

Anta inte något om ditt barns sexuella läggning eller om hur han/hon upplever könslivet. Försök istället prata och på så sätt få en glimt av tonåringens värld, förtjusningar, intresse för sex eller sexliv.

Välj stunden och platsen

Undvik att tala om sex och prevention på ett formellt och stelt vis. Vardagens små gemensamma stunder är ideala för en lugn, otvungen pratstund, till exempel då ni ser på en film, lagar mat, går på promenad tillsammans eller städar i källaren. Pratstunden är mellan er två. Den ska inte hända på en släktfest eller under en bastukväll för vänner. Om stunden inte känns rätt, låt saken vara och pröva igen en annan gång.

Använd dina egna ord

Det är inte förälderns uppgift att vara expert på sexualupplysning. Undvik ordspråk och terminologi, som du inte är van vid. Var inte för formell men undvik också att verka ungdomligare än du är.

Håll dig till dina gränser

Att prata om sexualitet med tonåringen betyder inte, att du ska räkna upp alla dina egna erfarenheter. Ge både dig själv och din tonåring tillstånd att dra gränsen där det passar er. Det kan vara förvirrande och inträngande att börja dela personliga erfarenheter med varann.

Respektera

Den unga har en rätt till sina känslor och erfarenheter. Respektera detta, istället för att förringa eller driva på. När det gäller sex, finns det saker för var och en att lära sig. Misstag begår vi alla. Det bästa sättet framåt är med en förstående och accepterande attityd.

Dyvla inte på

Varje ung mänska utvecklas i sin egen takt. Tiden är kanske inte inne eller stunden är inte den bästa för en pratstund om sexualitet. Om den unga inte vill lyssna, låt saken vara och bli inte stött. Du kan försöka pånytt en annan gång.

Skaffa dig material

Använd bra böcker, broschyrer eller annat material som stöd för eller istället för en pratstund. Material hittar du bland annat på Väestöliittos nätbutik, i bokhandeln och på bibliotek.

Köp kondomer att bekantas med

Köp kondomer hem, så att tonåringen kan bekanta sig med dem i lugn och ro.

Bekanta dig med medievärlden

Håll koll på var din tonåring surfar. Det är viktigt att känna den ungas bekantkrets både i den virtuella och i den verkliga världen. Känn igen riskerna med nätet och se till att kunna rådge tonåringen om dem. Var också medveten om fördelarna med nätet, som till exempel snabb tillgång till information och kamratstöd. Det finns oändligt med material gällande sex på nätet, styr din tonåring till de säkraste webbplatserna, såsom nätsidorna för MLL, Hiv-stödcentralen, Väestöliitto, Sexpo och Setas nätsidor för ungdomar.

Bekanta dig med din tonåring

Visa intresse för din tonårings hobbyer, var uppriktigt nyfiken och uppskatta hans/hennes färdigheter. All god respons stärker den ungas uppfattning om sig själv och främjar dennas omvårdnad om sig själv, också gällande sex. Både goda och dåliga vanor smittar av sig. Känn din tonårings kompisar, så du vet i hurudant sällskap han/hon rör sig.

Guida vidare

En bra förälder frågar också om hjälp, när det behövs. Se till att guida din tonåring vidare i god tid till preventivrådgivningsbyrån för att diskutera om möjliga preventivmedel. Om det känns som du behöver hjälp som förälder eller om ditt personliga läge hindrar dig från att agera i din tonårings bästa intresse, fråga om hjälp av experter, till exempel din hemkommuns familjerådgivning eller barnskyddet.

Läs också:
Redskap som hjälper ungdomen att använda preventivmedel rätt
Varför använder den unga inte kondom eller andra preventivmedel?