Till föräldrarna

Ruinfograffa

Vad är Kumita-kampanjen?

Väestöliitto har lanserat Kumita-kampanjen för att öka allmänt medvetande om sexualitet bland ungdomar i högskoleåldern. Kampanjen finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Hälften av finländska ungdomar har haft samlag, innan de fyller sjutton år. Därför är det viktigt att informera ungdomar i god tid om prevention. Ändamålet med kampanjen är berätta på ett positivt sätt om kondomen som preventivmedel.

Varför en sådan här kampanj?

Kampanjen är inte skapad för att ersätta skolornas sexualundervisning eller förringa föräldrarnas roll som uppfostrare. Eftersom varje ungdom tar emot information på sitt eget sätt, är det viktigt, att även uppfostringssätten varierar. Kampanjen ämnar slopa de vanligaste myterna kring kondomen. Med hjälp av kampanjen blir ungdomar mera avslappnade gentemot användning av kondomen, de blir vana vid att alltid ha den med sig tillsammans med andra litade grundgrejer. Antalet könssjukdomar bland ungdomar har hållits stabilt, även om graviditeterna har minskat under de senaste åren. Enligt en enkät om skolhälsa har ungefär var femte tonåring i högskoleåldern inte använt några preventivmedel under sitt senaste samlag. Att prata om sexualitet, sex och prevention framkallar varken riskfyllt beteende eller alltför tidiga sexuella upplevelser. Tvärtom hjälper saklig information den unga att ta hand om sig själv och undvika risker.

Vad betyder kampanjens slagord?

Med slagordet ”Din litade grundgrej – Alltid med i färden” vill vi stärka bilden, att kondomen är en av de viktigaste sakerna att ha med sig. Slagordet likställer kondomen med mobilen, nycklarna och annat nödvändigt – alla de här sakerna behövs i olika situationer. Kampanjen påminner, att man borde ha kondomen med sig och att den är som vilken som helst vardagsgrej. Om människor börjar förhålla sig mera avslappnat till kondomen, blir det också lättare att prata om och skaffa kondomer. ”Kumita – När tiden är inne” uppmuntrar användning av kondomen – dvs. ta till gummit, då tiden är inne. Slagordets slutdel hänvisar till att varje ungdom börjar använda kondomer i sin egen takt, det finns ingen fixerad ålder som alla ska nå för att kunna använda kondomer.

Vem har fått till stånd Kumita?

Experter inom sexuell hälsa från Väestöliitto har åstadkommit Kumita. Kampanjinnehållet baserar sig på flera års erfarenhet från arbete med kunder samt på ungdomsundersökningar. Kampanjens ideologi bygger på WHO:s allmäneuropeiska rekommendationer gällande sexualuppfostring, på vetskap om ungdomars psykofysiska och sexuella beteende såväl som på sexuella rättigheter.

Var händer inom Kumita?

Inom Kumita-kampanjen kan ungdomar spela spel, ladda ner en rollspelartad applikation till sin mobil, delta i diskussioner på sociala medierna (Facebook, Instagram) och även tillföra material själv. Åttondeklassare får en kampanjkondom var från sina skolhälsovårdare på hösten 2018.

På Kumita-nätsidorna finns länkar till allt material och här finns även information om kampanjen till föräldrar och experter.

Hur fungerar Kumita?

Kumita ämnar sänka barriärerna kring anskaffning och användning av kondomer. Kampanjen är till för att förbättra kondomens image. Kumita avser att göra det lättare att bekanta sig med kondomen, att göra inköp och användning av kondomer till en normal del av att ta hand om sig själv. Kampanjen respekterar, att ungdomar utvecklas i sin egen takt, och den tränger sig inte in på det här. De flesta ungdomar är intresserade av saker gällande sex långt innan de har sin första sexuella upplevelse. Det är viktigt, att ungdomar får expertinformation och att de erbjuds informationen på ett tryggt sätt. Det ingår också humor i Kumita-materialet, eftersom humor gör nya, kanske även spännande saker lättare för människor att bekanta sig med.

Hur talar man till sin tonåring om sex och prevention?

Hjälp till föräldrar