Vanhemmille

Kumita_828x315_FB_cover

Mikä on Kumita-kampanja?

Tiedäthän miten tärkeä olet? Kumita – kun on sen aika!

Kumita-kampanja korostaa, että ei ole parempaa ja helpompaa tapaa pysyä suojassa seksitaudeilta ja raskaudelta kuin kondomi. Kaikilla on oikeus ja mahdollisuus ja hyvään ehkäisyyn!

Kumita on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja Väestöliiton toteuttama valistuskampanja yläkouluikäisille. Puolet suomalaisnuorista on kokenut ensimmäisen yhdyntänsä noin 17 vuoden ikään mennessä. Siksi on tärkeää kertoa ehkäisystä hyvissä ajoin jo ennen ensimmäistä seksikokeilua. Kampanjan tavoite on kertoa kondomista myönteiseen sävyyn seksitautien ja ei-toivottujen raskauksien ehkäisymenetelmänä.

Miksi tällainen kampanja?

Kampanja täydentää koulujen seksuaaliopetusta ja vanhempien kasvatustehtävää. Nuoret omaksuvat tietoa kukin omalla tavallaan. Siksi on tärkeää, että kasvatusmenetelmiä on erilaisia. Kampanja kumoaa tavallisimpia myyttejä kondomista ja auttaa nuoria suhtautumaan kondomiin rennosti – se on aina mukana kulkeva luottotavara. Nuoruusikäisten seksitautimäärät ovat pysyneet tasaisina, vaikka raskauksien määrät ovat viime vuosina vähentyneet. Kouluterveyskyselyn mukaan noin viidennes yläkouluikäisistä ei käyttänyt viimeisimmässä yhdynnässään mitään ehkäisyä. Se on paljon! Seksuaalisuudesta, seksistä tai ehkäisystä puhuminen ei altista riskikäyttäytymiselle, eikä ole kimmoke aikaisemmin aloitettaviin seksikokemuksiin. Asiallisen tiedon saaminen parantaa nuoren kykyä pitää itsestä huolta ja välttää riskeihin joutumista.

Mitä kampanjan sloganit tarkoittavat?

Sloganilla ”Tiedäthän miten tärkeä olet?” halutaan herättää nuorta ajattelemaan omaa ja oman kehon arvoa ja sen suojelemisen tärkeyttä. ”Kumita. Kun on sen aika.” taas kannustaa käyttämään kondomia – eli kumittamaan sitten kun on seksin aika. Tunnuksen loppuosa sisältää myös lempeän viittauksen siihen, että kukin tulee kondominkäyttöikään omassa tahdissaan, eikä oikeaa ikää voida määritellä. ”Luottokamasi. Aina mukana.” halutaan vahvistaa mielikuvaa, jossa kondomi on yksi tärkeistä mukana kannettavista tavaroista. Slogan rinnastaa kondomin kännykkään, avaimiin tai muuhun tarpeelliseen – kaikilla tavaroilla on oma tärkeä tehtävänsä. Kampanja muistuttaa, että kondomi on syytä pitää mukana ja siihen voi suhtautua kuin mihin tahansa muuhunkin arkiseen esineeseen. Jos suhtautuminen kondomiin arkipäiväistyy, on sen hankkiminen ja siitä keskustelu helpompaa.

Mikä on Kumitan tausta?

Kumitan takana ovat Väestöliiton seksuaalisen hyvinvoinnin asiantuntijat. Kumitan sisällöt perustuvat monivuotiseen kokemukseen nuorten kanssa ja tutkimustietoon. Kampanjan taustana ovat WHO:n seksuaalikasvatuksen yhteiseurooppalaiset suositukset, tietämys nuoruusikäisen seksuaalisesta kehityksestä ja nuorten seksuaalioikeudet.

Miten Kumita toimii?

Kumita madaltaa erilaisia esteitä kondomin hankinnalle ja käytölle. Esteitä voivat olla esimerkiksi rahan puute, negatiivinen asenne kondomin käyttöä kohtaan, väärät tiedot, rohkeuden puute ostaa kumeja. Kumita helpottaa tutustumista kondomiin ja tekee sen hankinnasta ja käytöstä osan normaalia itsestä huolehtimista. Kampanja kunnioittaa nuorten eritahtista kehittymistä ja antaa jokaiselle oman kasvurauhan. Seksiin liittyvät asiat kiinnostavat useimpia nuoria jo paljon ennen ensimmäisiä omia seksikokemuksia. On tärkeää, että nuori saa tietoa turvallisella tavalla, asiantuntijoiden tuottamana. Osa Kumitan materiaaleista on humoristisia, sillä huumori helpottaa uusien, ehkä jännittävienkin asioiden lähestymistä.

Kumita-kampanjassa nuori pääsee pelaamaan peliä, lataamaan kännykkäänsä roolipelihenkisen applikaation ja osallistumaan sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram) keskusteluun ja tuottamaan itsekin materiaalia. Kahdeksasluokkalaiset saavat kampanjakondomin syksyllä 2018 kouluterveydenhoitajalta tai terveystiedon opettajalta. Kumitan verkkosivuille on koottu linkit kaikkeen olemassa olevaan aineistoon ja sivuilla annetaan tietoa kampanjasta myös huoltajille ja ammattilaisille.

Miten ottaa puheeksi seksi ja ehkäisy oman nuoren kanssa?

Kondomin käyttöohjeita

Apua vanhemmille

Lisätietoa: