Vanhemmille

Kumita_960x578_Nuorille tätä kaikkea

Mikä on Kumita-kampanja?

Kumita on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Väestöliiton toteuttama valistuskampanja, joka on suunnattu yläkouluikäisille. Puolet suomalaisnuorista on kokenut ensimmäisen yhdyntänsä noin 17 vuoden ikään mennessä. Siksi on tärkeää kertoa ehkäisystä hyvissä ajoin tätä nuoremmillekin. Kampanjan tavoite on kertoa kondomista myönteiseen sävyyn seksitautien ehkäisymenetelmänä.

Miksi tällainen kampanja?

Kampanja ei korvaa koulujen seksuaaliopetusta, eikä vähennä vanhempien kasvatustehtävää. Koska kaikki nuoret omaksuvat tietoa kukin omalla tavallaan, on tärkeää, että kasvatusmenetelmiä on erilaisia. Kampanja haluaa kumota tavallisimpia myyttejä kondomiin liittyen. Se haluaa auttaa nuoria suhtautumaan kondomiin rennosti, pitämään sitä yhtenä luottotavaroista, joka kulkee aina mukana. Nuoruusikäisten seksitautimäärät ovat pysyneet tasaisina, vaikka raskauksien määrät ovat viime vuosina vähentyneet. Kouluterveyskyselyn mukaan noin viidennes yläkouluikäisistä ei käyttänyt viimeisimmässä yhdynnässään mitään ehkäisyä. Seksuaalisuudesta, seksistä tai ehkäisystä puhuminen ei altista riskikäyttäytymiselle, eikä ole kimmoke aikaisempiin seksikokemuksiin. Asiallisen tiedon saaminen parantaa nuoren kykyä pitää itsestä huolta ja välttää riskeihin joutumista.

Mitä kampanjan sloganit tarkoittavat?

Sloganilla ”Luottokamasi. Aina mukana” halutaan vahvistaa mielikuvaa, jossa kondomi on yksi tärkeistä mukana kannettavista tavaroista. Slogan rinnastaa kondomi kännykkään, avaimiin tai muuhun tarpeelliseen – kaikilla kamoilla on oma tärkeä tehtävänsä. Kampanja muistuttaa, että kondomi on syytä pitää mukana ja siihen voi suhtautua kuin mihin tahansa muuhunkin arkiseen esineeseen. Jos suhtautuminen kondomiin arkipäiväistyy, on sen hankkiminen ja siitä keskustelu helpompaa. ”Kumita. Kun on sen aika” taas kannustaa käyttämään kondomia – eli kumittamaan, sitten kun on sen aika. Tunnuksen loppuosa sisältää myös lempeän viittauksen siihen, että kukin tulee kondominkäyttöikään omassa tahdissaan, eikä oikeaa ikää voida määritellä.

Ketkä ovat Kumitan takana?

Kumitan takana ovat Väestöliiton ja THL:n nuorten seksuaaliterveyden asiantuntijat. Kumitan sisällöt perustuvat monivuotiseen asiakastyökokemukseen ja nuorten parissa tehtyyn tutkimukseen. Kampanjan taustaideologiana ovat WHO:n seksuaalikasvatuksen yhteiseurooppalaiset suositukset, tietämys nuoruusikäisen psykofyysisestä ja seksuaalisesta kehityksestä, sekä seksuaalioikeudet.

Missä Kumita tapahtuu?

Kumita-kampanjassa nuori pääsee pelaamaan peliä, lataamaan kännykkäänsä roolipelihenkisen applikaation, sekä osallistumaan somessa (Facebook, Instagram) keskusteluun ja tuottamaan itsekin materiaalia. Kahdeksasluokkalaiset saavat kampanjakondomin syksyllä 2016 kouluterveydenhoitajalta. Kumita-verkkosivuille on koottu linkit kaikkeen olemassa olevaan materiaaliin ja täällä annetaan tietoa kampanjasta myös huoltajille ja ammattilaisille.

Miten Kumita toimii?

Kondomin hankintaan ja käyttöön liittyy erilaisia esteitä, joita Kumita pyrkii madaltamaan. Kampanja haluaa parantaa kondomin imagoa. Kumita pyrkii helpottamaan kondomin tutustumista ja tehdä sen hankinnasta ja käytöstä osan normaalia itsestä huolenpitoa. Kampanja kunnioittaa nuorten eritahtista kehittymistä ja antaa jokaiselle oman kasvurauhan. Seksiin liittyvät asiat kiinnostavat useimpia nuoria jo paljon ennen ensimmäisiä omia seksikokemuksia. On tärkeää, että nuori saa tietoa turvallisella tavalla, asiantuntijoiden tuottamana. Monet Kumitan materiaaleista on humoristisia, sillä huumori helpottaa uusien, ehkä jännittävänkin, asioiden lähestymistä.

Miten ottaa puheeksi seksi ja ehkäisy oman nuoren kanssa?

Apua vanhemmille